top of page

Zaburzenia snu

Bezsenność – zakłócenie stanu zdrowia, w którym niewystarczająca jest długość snu lub niezadowalająca jego jakość. Może polegać na trudnościach w zasypianiu, wczesnym przebudzaniu się, wybudzaniu się w trakcie snu lub na złej jakości snu, czego następstwami w ciągu dnia są uczucie braku wypoczęcia, gorsze samopoczucie, drażliwość, osłabienie koncentracji i zdolności uczenia się. Bezsenność może być rozumiana albo jako objaw, albo jako odrębna jednostka chorobowa.

 

Objawy bezsenności:


tru
dności z zaśnięciem,

przebudzenia w nocy,


wczesne budzenie się rano,


poczucie, że sen jest płytki, nieregenerujący,


lub odwlekanie położenia się do łóżka do późnych godzin.

bottom of page