top of page

DEPRESJA

Niech radość z życia stanie się Twoją codziennością

Staw czoła depresji. Myślenie o lepszych dniach zaczyna się od jednej wizyty.

Depresja

Epidemiologia i przebieg choroby 

Depresja to choroba należąca do grupy zaburzeń nastroju i obecnie znajduje się na drugim miejscu, po chorobach układu krążenia, na liście największych problemów zdrowotnych w skali świata. Choruje na nią 1 na 10 Polaków. Jej występowanie może być w różnym wieku najczęściej rozpoczynając się u osób po 40. roku życia. Statystyki wskazują na częstszą zachorowalność kobiet od mężczyzn. W oparciu o dane Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), depresja obejmuje ok. 350 mln. ludzi na świecie (5-6% całej populacji).

 

W przebiegu choroby nieleczone epizody depresyjne utrzymują się w granicach 6-9 miesięcy. W perspektywie całego życia, osoby dotknięte depresją doświadczają kilku epizodów, a niemalże połowa z tych osób zdrowieje w ciągu trzech miesięcy. Im bardziej wydłużony jest czas nieleczonego epizodu depresyjnego tym dłużej on trwa oraz tym mniejsze są szanse cofnięcia się objawów około chorobowych. 

Objawy

Zgodnie z wytycznymi diagnostycznymi w oparciu o klasyfikację ICD-10, aby stwierdzić występowanie epizodu depresyjnego, muszą występować przez co najmniej dwa tygodnie przynajmniej dwa z trzech poniższych objawów: 

 • obniżenie nastroju, 

 • utrata zainteresowań i zdolności do radowania się (anhedonia),

 • zmniejszenie energii prowadzące do wzmożonej męczliwości i zmniejszenia aktywności,

 

oraz conajmniej dwa spośród poniższych objawów:

 • osłabienie koncentracji i uwagi,
   

 • niska samoocena i wiara w siebie,
   

 • poczucie winy i niskie poczucie własnej wartości,
   

 • pesymistyczne, czarne widzenie przyszłości,
   

 • myśli i tendencje samobójcze,
   

 • zaburzenia snu,
   

 • zmniejszony apetyt/zwiększony apetyt
   

 • nagła oraz znaczna utrata/wzrost masy ciała

Masz problem z depresją?

Nie pozwól, by depresja zakłócała Twoje codzienne chwile. Zarezerwuj wizytę i wróć do życia pełnego radości.

bottom of page