mgr Jakub Cygan

Psycholog • Psychoterapeuta
2.jpg

tel. 885 557 577

mail: jakub.cygan@cbtherapy.pl

Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej i Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR. Specjalizuje się w pracy z młodzieżą oraz dorosłymi, a w szczególności z osobami po traumach jednorazowych i złożonych.

 

Pracuje w podejściu Poznawczo-Behawioralnym i EMDR. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. 

 

DOŚWIADCZENIE 

Doświadczenie zawodowe z zakresu kompleksowej diagnozy i terapii psychologicznej zdobywał w Klinice Psychiatrycznej Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na oddziale ogólnopsychiatrycznym w MSCZ im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie, a także w Akademickim Centrum Psychoterapii i Rozwoju Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Odbył zagraniczny staż kliniczny pracując na Oddziale Otwartym w Niagara Health System w Kanadzie pod nadzorem certyfikowanego psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego. Praktykował również na oddziale terapeutycznym dziennym MSCZ w Pruszkowie.

 

Obecnie pracuje w Ośrodku Rehabilitacyjno-Leczniczym Orpea w Piasecznie, na Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży w Konstancinie-Jeziornie oraz w Centrum Psychoterapii CBTherapy.

 

WYKSZTAŁCENIE

Absolwent Psychologii o specjalizacji klinicznej Uniwersytetu SWPS. Obecnie uczęszcza do czteroletniej Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS gdzie zdobywa kompetencje psychoterapeuty CBT. Ukończył całościowe szkolenie terapeuty EMDR w ramach Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR

ZGŁOŚ SIĘ, JEŚLI:

- doświadczyłeś traumy (wypadku komunikacyjnego, napadu, przemocy fizycznej, seksualnej, krzywdy emocjonalnej w dzieciństwie lub byłeś świadkiem zagrożenia życia),

- zmagasz się z depresją, zaburzeniami nastroju,

- masz trudnościami z regulacją emocji: m.in. zachowania autodestrukcyjne, radzenie sobie ze stresem, nadmierne poczucie winy i wstydu,

- twoim problemem są zaburzenia lękowe (np. lęki społeczne, paniczne, uogólnione, fobie, zaburzenie obsesyjno – kompulsyjne),

- chcesz poradzić sobie z niską samooceną, masz negatywne myśli na swój temat,

- masz trudności w relacjach z innymi osobami i chcesz rozwijać umiejętności społeczne i/lub zachowania asertywne,

- jesteś w trudnej sytuacji życiowej (zdrada, rozwód, rozstanie z partnerem, trudności w związku, problemy zawodowe