top of page

SCHIZOFRENIA I PSYCHOZA

Odkryj, jak radzić sobie z objawami psychozy.

Zasługujesz na życie pełne jasności i zrozumienia.

Schizofrenia i psychoza

Schizofrenia jest jedną z najczęstszych chorób psychicznych. Dotyka około 1 proc. światowej populacji. 

 

Wg ICD 10 zaburzenia schizofreniczne cechują się w ogólności podstawowymi i charakterystycznymi zakłóceniami myślenia i spostrzegania oraz niedostosowanym i spłyconym afektem. Jasna świadomość i sprawność intelektu są zwykle zachowane, choć z czasem mogą powstawać pewne deficyty poznawcze.

 

Przebieg schizofrenii może być albo ciągły, albo epizodyczny, z postępującym lub stabilnym deficytem, lub też może być to jeden lub więcej epizodów z pełną lub częściową remisją.

Kryteria jakościowe diagnozowania schizofrenii dotyczą objawów:

pozytywnych (inaczej „wytwórczych”), czyli dodatkowych w stosunku do normalnego funkcjonowania:
 

negatywnych (zmniejszających zdolności normalnego zachowania):
 

 • ubóstwa mowy (mutyzm)
   

 • anhedonii – niezdolność do spontanicznego przeżywania pozytywnych uczuć (np. radości, zadowolenia i optymizmu w ogóle)
   

 • apatii
   

 • nieuwagi
   

 • zobojętnienia
   

 • zubożenie mimiki
   

 • trudności prowadzenia aktywności społecznej (rodzinnej, małżeńskiej, zawodowej, czynności samoobsługowych)
   

 • trudności w komunikacji interpersonalnej.

Masz problemy ze schizofrenią lub psychozą?

Jesteśmy tu, by pomóc Ci odzyskać kontrolę nad swoim życiem. Umów się na wizytę już teraz!

bottom of page