top of page

Regulamin

Zasady współpracy

Regulamin świadczenia usług w Centrum Psychoterapii i Psychotraumatologii CBTherapy

1.   Na wizytę można umówić się telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w godzinach pracy administracji (pon. - sob. 9:00 - 20:00). 

2.  Powyższe godziny pracy nie zawsze oznaczają, że Centrum jest otwarte. Przed osobistym przyjściem, bez wcześniejszego umówienia, prosimy upewnić się, czy jest obecny ktoś, kto będzie mógł pomóc w załatwieniu Pani/Pana sprawy. 

3.  W przypadku niemożności odbycia wizyty prosimy o jej przełożenie lub odwołanie. 

4. Dotyczy Pacjentów w procesie terapeutycznym: w przypadku nagłego wypadnięcia z procesu terapeutycznego wskazane jest podjęcie spotkania zamykającego proces terapeutyczny.

 

5. Umówioną wcześniej wizytę można przełożyć/odwołać najpóźniej 24 godziny przed jej terminem (weekendy oraz dni wolne od pracy włącznie).

 

6.   Wizyty można przełożyć/odwołać za pośrednictwem telefonu (również SMS) bądź poczty elektronicznej w godzinach pracy rejestracji (pon. - sob. 9:00 - 20:00). 

 

7.  Brak odwołania wizyty z minimalnym 24-godzinnym wyprzedzeniem skutkować będzie opłatą w wysokości 50% regularnej ceny spotkania. 

8.  W przypadku wielokrotnego, powtarzającego się odwoływania i/lub przekładania terminu sesji z inicjatywy Pacjenta, Centrum nie będzie w stanie zapewnić stałego terminu spotkań z terapeutą. 

9. ​   W przypadku spóźnienia wizyta nie będzie przedłużana. 

10. Jeśli nie został/a Pan/Pani poinformowany/a o odwołaniu wizyty z naszej strony, jej realizacja jest aktualna. 

11.   Pacjent dokonuje opłaty w pełnej wysokości po realizacji usługi stacjonarnej lub w przypadku usługi online do 24 godzin przed umówionym terminem sesji. 

12. Osoby małoletnie lub ubezwłasnowolnione muszą mieć pisemną zgodę osoby sprawującej opiekę prawną na korzystanie z usług. 

13.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.  

14.  CBTherapy ma wyłączne prawo rozstrzygania sytuacji, których Regulamin nie przewiduje.  

15.  Regulamin może być zmieniony w każdym czasie z podaniem do informacji Pacjentom korzystających z usług CBTherapy. 

 

16.  Treść Regulaminu jest do wglądu na stronie internetowej www.cbtherapy.pl.

 

17.   Korzystanie z usług oznacza zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

18.   Reklamacje są rozpatrywane pod adresem mailowym: info@cbtherapy.pl do 7 dni roboczych.

19.   Administratorem danych osobowych jest: Gabinet Psychologiczny Jakub Cygan CBTherapy z siedzibą

ul. Obrzeżna 5, 02-691 w Warszawie

Dane firmy:

Gabinet Psychologiczny Jakub Cygan CBTherapy

ul. Obrzeżna 5, 02 691 warszawa

NIP: 9930680324

bottom of page