top of page

TRAUMA/PTSD/COMPLEX PTSD

Odkryj ścieżkę, która prowadzi przez traumę ku światłu i nadziei

Zasługujesz na życie pełne miłości i radości, nawet po traumie. Odkryj je z nami.

Trauma / PTSD / Complex PTSD

Zespół stresu pourazowego (PTSD) jest jedną z możliwych konsekwencji będących formą reakcji organizmu człowieka na skrajnie stresujące wydarzenie traumatyczne, przekraczające ludzkie zdolności do radzenia sobie i adaptacji.

 

Trauma jednorazowa

Do traum o charakterze jednorazowym powszechnie zalicza się wydarzenia m. in. takie jak: przemoc fizyczna czy psychiczna, bycie ofiarą molestowania seksualnego, napaści, gwałtu, wypadku drogowego, katastrofy lub klęski żywiołowej, bycie świadkiem ciężkiej choroby lub śmierci osoby bliskiej, a także otrzymanie diagnozy zagrażającej życiu choroby, itp.

Najczęstszymi objawami towarzyszącymi PTSD po doświadczeniu traumy są m. in.: odczuwanie lękowego napięcia, uporczywe i natrętne myśli powracające w postaci wspomnień traumatycznego doświadczenia (flashbacks), trudności ze snem z powodu koszmarów sennych, tendencja do unikania sytuacji mających punkty wspólne z traumatycznym doświadczeniem, a także poczucie bezradności i ciągłego wyczerpania.

Trauma złożona / Complex PTSD 

Gdy osoba jest poddana ciągłej, nieprzerwanej ekspozycji na stresujące bodźce mówimy o traumie złożonej (relacyjnej).

 

U jej podstaw leżą zdarzenia silnie stresujące lub traumatyczne, charakteryzujące się tym, że są repetytywne, takie jak: doświadczenie zaniedbywania emocjonalnego, przemocy fizycznej/psychicznej, wykorzystywania seksualnego w okresie dzieciństwa.

 

W konsekwencji, u ofiar tego typu doświadczeń często powstaje subiektywny zestaw negatywnych przekonań na temat samego siebie i świata dając podstawy do rozwinięcia rozmaitych zaburzeń w strukturach osobowości oraz doświadczania dysfunkcyjnych i trudnych relacji interpersonalnych w przyszłości. 

Masz problem z traumą lub PTSD?

Odzyskaj kontrolę nad swoim życiem. Umów się na wizytę już teraz!

bottom of page