top of page

PSYCHOTERAPIA MŁODZIEŻY

Trudności okresu dojrzewania

Otrzymaj wsparcie, aby przezwyciężyć trudności i rozwijać swój potencjał

Psychoterapia młodzieży

Adolescenci, odrywając się od rodziców, przechodzą niezwykle trudny, pełen sprzecznych uczuć i dążeń proces formowania własnej tożsamości. Młodzi u progu dorosłości funkcjonują pod presją społecznych oczekiwań dotyczących dojrzałych zachowań przy jednoczesnym braku pełnej autonomii. Z tego m.in. powodu uwikłani są w szereg konfliktów składających się na kryzys dorastania gdy zmiany rozwojowe zmuszają do przewartościowań w celu osiągnięcia dojrzałej tożsamości. 

Podstawowe konflikty okresu adolescencji:

 • pomiędzy potrzebą samodzielności (pobudzona osiągnięciem dojrzałości płciowej i dużym wzrostem możliwości intelektualnych),  a ograniczeniami narzuconymi przez rodziców i zależnością materialną

 • pomiędzy potrzebą autonomii, a lękiem przed odpowiedzialnością
   

 • pomiędzy dążeniem do niezależności, a potrzebą oparcia
   

 • pomiędzy przywiązaniem do rodziców, a rozbudzonym krytycyzmem w myśleniu
   

 • pomiędzy wizją idealnego, a realnego obrazu świata, innych ludzi i siebie

Masz problemy z okresem dojrzewania?

Jesteśmy tu, by pomóc Ci zrozumieć siebie i Twoje wyzwania. Umów się na wizytę już teraz!

bottom of page