top of page

Czym się zajmujemy

Zaburzenia snu

Traumy

BW Portret mężczyzny

Stany lękowe

Zaburzenia osobowości

Depresja

Trauma/PTSD

Problemy okresu dojerzewania

Schizofrenia i psychozy

Choroba afektywna dwubiegunowa (ChAD)

weight-loss-2036967-640.jpg

Mobbing

Zaburzenia odżywiania

Problemy w związku

Kryzys w związku/Problemy w relacjach

Problemy w rodzinie

Lekarze Patrząc na radiologicznych

Niepełnosprawność

Psychoonkologia

bottom of page