top of page

Choroba afektywna dwubiegunowa

Choroba afektywna dwubiegunowa (ChAD) – grupa nawracających zaburzeń psychicznych, w przebiegu których występują okresy depresyjne (obniżonego nastroju) i maniakalne (znacznie podwyższonego nastroju i aktywości).

W kryteriach ICD-10 do rozpoznania ostatecznego zaburzeń afektywnych dwubiegunowych muszą być spełnione następujące warunki:

1. Obecny epizod spełnia kryteria hipomanii, manii, epizodu depresyjnego.

2. W przeszłości stwierdzono co najmniej jeden epizod afektywny (hipomaniakalny, maniakalny, depresyjny, mieszany).

3. Przynajmniej jeden z tych epizodów afektywnych był inny niż depresyjny.

4.  Epizody nie są spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych ani zaburzeniami organicznym

bottom of page