top of page

Cennik

Konsultacja psychologiczna              (50 min.)  od 200 PLN

Psychoterapia indywidualna CBT  (50 min.)  od 200 PLN

Terapia EMDR                                           (50 min.) od 200 PLN

​Terapia Schematów                               (50 min.)   od 200 PLN                      

 

Psychotherapy in English          (50 mins.)    from 300 PLN                                                    

 

Opinia psychologiczna                                                    500 PLN

 

Regulamin

Regulamin świadczenia usług w Centrum Psychoterapii CBTherapy

1. Na wizytę można umówić się telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w godzinach pracy rejestracji (pon. - sob. 9:00 - 20:00). 

2. Powyższe godziny pracy nie zawsze oznaczają, że Centrum jest otwarte. Przed osobistym przyjściem, bez wcześniejszego umówienia, prosimy upewnić się, czy jest obecny ktoś, kto będzie mógł pomóc w załatwieniu Pani/Pana sprawy. 

3. W przypadku niemożności odbycia wizyty prosimy o jej przełożenie lub odwołanie. 

4. Dotyczy Pacjentów w procesie terapeutycznym: w przypadku nagłego wypadnięcia z procesu terapeutycznego wskazane jest podjęcie spotkania zamykającego proces terapeutyczny.

 

5. Umówioną wcześniej wizytę można przełożyć/odwołać najpóźniej 24 godziny przed jej terminem (weekendy oraz dni wolne od pracy włącznie).

 

6. Wizyty można przełożyć/odwołać za pośrednictwem telefonu (również SMS) bądź poczty elektronicznej w godzinach pracy rejestracji (pon. - sob. 9:00 - 20:00). 

 

7. Brak odwołania wizyty z minimalnym 24-godzinnym wyprzedzeniem skutkować będzie opłatą w wysokości 50% regularnej ceny spotkania. 

8. W przypadku wielokrotnego, powtarzającego się odwoływania i/lub przekładania terminu sesji z inicjatywy Pacjenta, Centrum nie będzie w stanie zapewnić stałego terminu spotkań z terapeutą. 

9. W przypadku spóźnienia wizyta nie będzie przedłużana. 

10. Jeśli nie został/a Pan/ Pani poinformowany/a o odwołaniu wizyty z naszej strony, jej realizacja jest aktualna. 

11. Pacjent dokonuje opłaty w pełnej wysokości po realizacji usługi stacjonarnej lub w przypadku usługi online do 24 godzin przed umówionym terminem sesji. 

12. Osoby małoletnie lub ubezwłasnowolnione muszą mieć pisemną zgodę osoby sprawującej opiekę prawną na korzystanie z usług. 

13. Płatność za warsztaty grupowe w ramach Treningu Umiejętności Społecznych dla dzieci i młodzieży pobierana jest z góry za jeden miesiąc zajęć.

14. W przypadku warsztatów grupowych z Treningu Umiejętności Społecznych dla dzieci i młodzieży, umówioną wcześniej wizytę można przełożyć/odwołać najpóźniej 48 godzin przed terminem zajęć (weekendy oraz dni wolne od pracy włącznie).

15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.  

16. CBTherapy ma wyłączne prawo rozstrzygania sytuacji, których Regulamin nie przewiduje.  

17. Regulamin może być zmieniony w każdym czasie z podaniem do informacji Pacjentom korzystających z usług CBTherapy. 

 

18. Treść Regulaminu jest do wglądu na stronie internetowej www.cbtherapy.pl.

 

19. Korzystanie z usług oznacza zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

bottom of page