Cennik

Konsultacja psychologiczna                (50 min.)       od 170 PLN

Psychoterapia indywidualna CBT    (50 min.)       od 170 PLN

Terapia EMDR                                             (50 min.)      od 200 PLN

Psychotherapy in English                       (50 mins.)     from 300 PLN

 

TUS Konsultacja                                         (50 min.)      150 PLN

 

TUS zajęcia grupowe                                (60 min.)      120 PLN

Regulamin

Regulamin świadczenia usług w Centrum Psychoterapii CBTherapy

1. Na wizytę można umówić się telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w godzinach pracy rejestracji (pon. - sob. 9:00 - 20:00). 

2. Powyższe godziny pracy nie zawsze oznaczają, że Centrum jest otwarte. Przed osobistym przyjściem, bez wcześniejszego umówienia, prosimy upewnić się, czy jest obecny ktoś, kto będzie mógł pomóc w załatwieniu Pani/Pana sprawy. 

3. W przypadku niemożności odbycia wizyty prosimy o jej przełożenie lub odwołanie. 

4. Dotyczy Pacjentów w procesie terapeutycznym: w przypadku nagłego wypadnięcia z procesu terapeutycznego wskazane jest podjęcie spotkania zamykającego proces terapeutyczny.

 

5. Umówioną wcześniej wizytę można przełożyć/odwołać najpóźniej 24 godziny przed jej terminem (weekendy oraz dni wolne od pracy włącznie).

 

6. Wizyty można przełożyć/odwołać za pośrednictwem telefonu (również SMS) bądź poczty elektronicznej w godzinach pracy rejestracji (pon. - sob. 9:00 - 20:00). 

 

7. Brak odwołania wizyty z minimalnym 24-godzinnym wyprzedzeniem skutkować będzie opłatą w wysokości 50% regularnej ceny spotkania. 

8. W przypadku wielokrotnego, powtarzającego się odwoływania i/lub przekładania terminu sesji z inicjatywy Pacjenta, Centrum nie będzie w stanie zapewnić stałego terminu spotkań z terapeutą. 

9. W przypadku spóźnienia wizyta nie będzie przedłużana. 

10. Jeśli nie został/a Pan/ Pani poinformowany/a o odwołaniu wizyty z naszej strony, jej realizacja jest aktualna. 

11. Pacjent dokonuje opłaty w pełnej wysokości po realizacji usługi stacjonarnej lub w przypadku usługi online do 24 godzin przed umówionym terminem sesji. 

12. Osoby małoletnie lub ubezwłasnowolnione muszą mieć pisemną zgodę osoby sprawującej opiekę prawną na korzystanie z usług. 

13. Płatność za warsztaty grupowe w ramach Treningu Umiejętności Społecznych dla dzieci i młodzieży pobierana jest z góry za jeden miesiąc zajęć.

14. W przypadku warsztatów grupowych z Treningu Umiejętności Społecznych dla dzieci i młodzieży, umówioną wcześniej wizytę można przełożyć/odwołać najpóźniej 48 godzin przed terminem zajęć (weekendy oraz dni wolne od pracy włącznie).

15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.  

16. CBTherapy ma wyłączne prawo rozstrzygania sytuacji, których Regulamin nie przewiduje.  

17. Regulamin może być zmieniony w każdym czasie z podaniem do informacji Pacjentom korzystających z usług CBTherapy. 

 

18. Treść Regulaminu jest do wglądu na stronie internetowej www.cbtherapy.pl.

 

19. Korzystanie z usług oznacza zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.