Cennik

Konsultacja psychologiczna                (50 min.)       150 PLN

Psychoterapia indywidualna CBT    (50 min.)       150 PLN

Terapia EMDR                                             (60 min.)      200 PLN

Terapia Simontona / RTZ                       (50 min.)      150 PLN

Psychoterapia Online (Skype)             (50 min.)      150 PLN

Opinia psychologiczna            (2 sesje + opinia)     500 PLN

 

* Sesje odwołane później, niż 48 h przed umówioną wizytą są płatne 50% regularnej kwoty.

   Płatność gotówką.

Regulamin

Regulamin świadczenia usług w Centrum Psychoterapii CBTherapy

1. Na wizytę można umówić się telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w godzinach pracy rejestracji (pon. - sob. 9:00 - 20:00). 

2. Powyższe godziny pracy nie zawsze oznaczają, że Centrum jest otwarte. Przed osobistym przyjściem, bez wcześniejszego umówienia, prosimy upewnić się, czy jest obecny ktoś, kto będzie mógł pomóc w załatwieniu Pani/Pana sprawy. 

3. W przypadku niemożności odbycia wizyty prosimy o jej przełożenie lub odwołanie. 

4. Dotyczy Klientów w procesie terapeutycznym: w przypadku nagłego wypadnięcia z procesu terapeutycznego wskazane jest podjęcie 1-3 spotkań zamykających proces terapeutyczny w celu omówienia powodów stojących za potrzebą przerwania terapii. 

 

5. Umówioną wcześniej wizytę można przełożyć/odwołać najpóźniej 48 godzin przed jej terminem (weekendy oraz dni wolne od pracy włącznie).

 

6. Wizyty można przełożyć/odwołać za pośrednictwem telefonu (również SMS) bądź poczty elektronicznej w godzinach pracy rejestracji (pon. - sob. 9:00 - 20:00). 

 

7. Brak przełożenia/odwołania wizyty najpóźniej 48 godzin przed jej terminem skutkować będzie poniesieniem przez Klienta kosztu wynajmu gabinetu/lokalu (tj. 50% regularnej ceny wizyty).

8. W przypadku spóźnienia wizyta nie będzie przedłużana. 

 

9. Jeśli nie został/a Pan/ Pani poinformowany/a o odwołaniu wizyty z naszej strony, jej realizacja jest aktualna. 

 

10. Klient/ka dokonuje opłaty w pełnej wysokości po realizacji usługi. 

 

11. Osoby małoletnie lub ubezwłasnowolnione muszą mieć pisemną zgodę osoby sprawującej opiekę prawną na korzystanie z usług. 

 

12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.  

 

13. CBTherapy ma wyłączne prawo rozstrzygania sytuacji, których Regulamin nie przewiduje.  

 

14. Regulamin może być zmieniony w każdym czasie z podaniem do informacji Klientom korzystających z usług CBTherapy. 

 

15. Treść Regulaminu jest do wglądu na stronie internetowej www.cbtherapy.pl.

 

16. Korzystanie z usług oznacza zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.