mgr Adrian Deptuła

Psycholog • Psychoterapeuta
adrian.jpg

tel. 531 655 172
mail: info@cbtherapy.pl

Pracuje w nurcie Poznawczo-Behawioralnym oraz w nurcie skoncentrowanym na rozwiązaniach. W pracy z dziećmi i młodzieżą, wspiera rozwój oraz radzenie sobie z emocjami, zgodnie z założeniami metody Bena Furmana oraz koncepcji przywiązania. W CBTherapy prowdzi terapie indywidualne oraz grupowe Treningi Umiejętności Społecznych dla dzieci i młodzieży. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

DOŚWIADCZENIE

Doświadczenie zawodowe z zakresu terapii oraz pracy z Pacjentami zdobył na XVIII oddziale terapii uzależnień przy ulicy Kolskiej w Warszawie. Obecnie pracuje w Poradni Psychologiczno-pedagogicznej „Pro Futuro” w Blizne Łaszczyńskiego, gdzie pracuje systemowo z dziećmi oraz rodzinami, a także w centrum psychoterapii CBTherapy.

WYKSZTAŁCENIE

 

Absolwent Psychologii o specjalizacji klinicznej Uniwersytetu SWPS. Obecnie  uczęszcza do czteroletniej Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS, gdzie zdobywa kompetencje psychoterapeuty CBT.  Jest w trakcie certyfikacji metody „Kids Skills”. Ukończył szkolenie Trenera Umiejętności Społecznych.

 

ZGŁOŚ SIĘ JEŚLI:


- zmagasz się z depresją, zaburzeniami nastroju
- masz trudności z regulacją emocji m.in. zachowania autodestrukcyjne, radzenie sobie ze stresem, nadmierne poczucie winy i wstydu
- twoim problemem są zaburzenia lękowe (np. lęki społeczne, paniczne, uogólnione, fobie, zaburzenie obsesyjno – kompulsyjne),
- chcesz poradzić sobie z niską samooceną, masz negatywne myśli na swój temat,
- masz trudności w relacjach z innymi osobami i chcesz rozwijać umiejętności społeczne i/lub zachowania asertywne,
- twoje dziecko ma zaburzenia rozwojowe, problemy w nauce, obniżoną odporność psychiczną
- jeśli chcesz wspierać rozwój dziecka
- jeśli zachowanie oraz emocjonalność twojego dziecka stają się problemem