top of page

Psycholog • Psychoterapeuta • Terapeuta EMDR

mgr Adrian Deptuła

Adrian Deptuła psychoterapeuta

mgr Adrian Deptuła

Pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym, terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach oraz terapii EMDR. W pracy z dziećmi i młodzieżą, wspiera rozwój oraz radzenie sobie z emocjami, zgodnie z założeniami metody Bena Furmana oraz koncepcji przywiązania. W CBTherapy prowdzi terapie indywidualne oraz grupowe Treningi Umiejętności Społecznych dla dzieci i młodzieży. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

​DOŚWIADCZENIE

Doświadczenie zawodowe z zakresu terapii oraz pracy z Pacjentami zdobył na XVIII oddziale terapii uzależnień przy ulicy Kolskiej w Warszawie. Obecnie pracuje w Poradni Psychologiczno-pedagogicznej „Pro Futuro” w Blizne Łaszczyńskiego, gdzie pracuje systemowo z dziećmi oraz rodzinami, a także w Centrum Psychoterapii i Psychotraumatologii CBTherapy.

WYKSZTAŁCENIE

Absolwent Psychologii o specjalizacji klinicznej Uniwersytetu SWPS. Obecnie  uczęszcza do czteroletniej Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS, gdzie zdobywa kompetencje psychoterapeuty CBT.  Jest w trakcie certyfikacji metody „Kids Skills”. Ukończył szkolenie Trenera Umiejętności Społecznych (TUS) oraz szkolenie terapeuty EMDR w ramach Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR

ZGŁOŚ SIĘ JEŚLI:

  • zmagasz się z depresją, zaburzeniami nastroju,

  • masz trudności z regulacją emocji m.in. zachowania autodestrukcyjne, radzenie sobie ze stresem, nadmierne poczucie winy i wstydu,

  • twoim problemem są zaburzenia lękowe (np. lęki społeczne, paniczne, uogólnione, fobie, zaburzenie obsesyjno – kompulsyjne),

  • chcesz poradzić sobie z niską samooceną, masz negatywne myśli na swój temat,

  • masz trudności w relacjach z innymi osobami i chcesz rozwijać umiejętności społeczne i/lub zachowania asertywne,

  • twoje dziecko ma zaburzenia rozwojowe, problemy w nauce, obniżoną odporność psychiczną,

  • jeśli chcesz wspierać rozwój dziecka,

  • jeśli zachowanie oraz emocjonalność Twojego dziecka stają się problemem.

Zrób pierwszy krok do lepszego samopoczucia

Umów się na wizytę już teraz!

bottom of page