top of page

Niepełnosprawność

Reakcje na niepełnosprawność, sposoby radzenia sobie z nią oraz jej konsekwencjami mogą być różne. Zależeć mogą one od rodzaju i stopnia niepełnosprawności, momentu jej wystąpienia, a także wieku osoby, jej cech osobowości, temperamentu, charakteru, postaw, stosunków z otoczeniem oraz sytuacji ekonomicznej. Nagłe doznanie niepełnosprawności stanowi dla osoby, którą to spotyka ogromny szok oraz skrajnie trudną sytuację kryzysową.

 

Niepełnosprawność związana jest zwykle z nagłą utratą samodzielności i niezależności. Wtedy pojawiają się trudne emocje, doznania oraz odczucia. Proces przystosowania się do niepełnosprawności nabytej cechuje pewna dynamika. Jest ona podobna w dużej mierze do procesu żałoby, gdyż wiąże się z poczuciem straty. 

bottom of page