top of page

Zaburzenia osobowości

Zaburzenie psychiczne, którego istotnymi cechami są głęboko zakorzenione, trwałe, nieprzystosowawcze wzorce relacji ze środowiskiem, myślenia o nim i postrzegania go, ukonstytuowane tak dalece, że powodują trudności w funkcjonowaniu społecznym i behawioralnym.

Zaburzenia osobowości typu A – zaburzenia dziwaczno-ekscentryczne 

Paranoiczne zaburzenie osobowości 

Schizoidalne zaburzenie osobowości 

Schizotypowe zaburzenie osobowości 

Zaburzenia osobowości typu B – zaburzenia dramatyczno-niekonsekwentne 

Antyspołeczne zaburzenie osobowości 

Zaburzenie osobowości z pogranicza – borderline 

Histrioniczne zaburzenie osobowości 

Narcystyczne zaburzenie osobowości 

Zaburzenia osobowości typu C – zaburzenia objawowo-lękowe 

Zaburzenie osobowości unikowej 

Zaburzenie osobowości zależnej 

Obsesyjno-kompulsyjne zaburzenie osobowości 

Zaburzenie osobowości bliżej nieokreślone 

bottom of page