Terapia Simontona z elementami RTZ (Racjonalnej Terapii Zachowania)

Terapia simontonowska to rodzaj psychoterapii skierowanej do osób chorych na nowotwory oraz ich bliskich. Celem terapii metodą Simontona jest poprawa jakości życia tych osób i wyrwanie ich ze stanu beznadziei. Terapia pomaga chorym m.in. w procesie leczenia, często wpływając na jego efektywność.

 

Terapia simontowska - dla kogo i po co?

Metoda Simontona jest psychoterapią skierowaną do osób cierpiących na nowotwory złośliwe oraz ich bliskich, którzy nie zawsze potrafią być wsparciem dla chorych. Nie ma jednak przeszkód, by w takiej terapii brały udział osoby chore na inne choroby przewlekłe czy nawet ludzie zdrowi, którzy np. odczuwają duży lęk przed nowotworami.

Terapia simontowska - jaki ma wpływ na chorobę?

Podstawą terapii simontonowskiej jest zminimalizowanie stresu i lęków, jakie odczuwa chory, bo niejednokrotnie udowodniono, że stres jest odpowiedzialny za wytwarzanie się hormonów, które blokują układ odpornościowy człowieka. Im silniejszy układ odpornościowy, tym większa szansa na powodzenie leczenia u Pacjenta. Dlatego tak ważne jest wyeliminowanie strachu z życia chorego.

Racjonalna Terapia Zachowania

Racjonalna Terapia Zachowania wychodzi z założenia, iż szczególnie ważne jest nauczenie Pacjentów, jak samodzielnie mogą pracować nad poprawą swojego samopoczucia. Jej zasadniczym celem jest aktywna nauka Pacjentów, jak usuwać własne zaburzenia. Metoda ta jest innowacyjna dzięki konkretnym autoterapeutycznym technikom samopomocy. Terapeuta analizuje z Pacjentem przekonania i prowadzi go w procesie przełamywania utrwalonych schematów prowadzących do automatycznych, dysfunkcjonalnych reakcji emocjonalnych i behawioralnych. Pacjent w celu pozbycia się niepożądanych emocji i myśli oraz zmiany destrukcyjnych przekonań uczy się jak je zamienić na racjonalne i prozdrowotne odpowiedniki. Przedmiotem pracy są np. negatywne myśli na własny temat, generalizacje, obniżone poczucie własnej wartości, reakcje lękowe czy depresyjne. Terapia jest szczególnie skuteczna u osób mierzących się z niepełnosprawnością.