Antonina Strużyńska

• Logopeda
3.jpg

tel. 518 926 418

mail: info@cbtherapy.pl

Specjalizuje się w diagnozie i terapii logopedycznej osób dorosłych po incydentach neurologicznych, u których zaburzenia mowy (i komunikacji) są wynikiem urazów bądź procesów chorobowych. Pracuje z osobami z afazją, dyzartrią oraz z zaburzeniami połykania. 

DOŚWIADCZENIE 

Doświadczenie w pracy z Pacjentami zdobywała na Oddziale Neurologicznym w Szpitalu Bielańskim w Warszawie, na Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej w Szpitalu Grochowskim w Warszawie, w Klinice Otolaryngologii w Centralnym Szpitalu Klinicznym: w Pracowni Patofizjologii Głosu i Mowy, Pracowni Implantów Słuchowych, Pracowni Logopedycznej oraz w Przyszpitalnej Poradni Logopedycznej przy ul. Banacha w Warszawie. Aktualnie pracuje w Ośrodku Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym grupy Luxmed „Tabita” w Konstancinie-Jeziornie, w Ośrodku Rehabilitacyjno-Leczniczym Orpea w Piasecznie i Centrum Psychoterapii CBTherapy.

WYKSZTAŁCENIE

Absolwentka kierunku „Logopedia Ogólna i Kliniczna” Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Ukończyła kurs "Diagnoza i Terapia Neurologopedyczna Dorosłych” zorganizowany we współpracy z Czasopismem „Forum Logopedy” prowadzonym pod nadzorem Polskiego Związku Logopedów oraz portalem PracowniaLogopedy.pl. 

ZGŁOŚ SIĘ, JEŚLI:

- Zmagasz się z zaburzeniami językowymi o typie afazji 

- Zmagasz się z zaburzeniami mowy o typie dyzartrii 

- Masz trudności z połykaniem

- Twoim problemem są czynnościowe i/lub organiczne zaburzenia krtani

- Chcesz poradzić sobie z innymi zaburzeniami mowy związanymi z uszkodzeniem układu nerwowego

- Pragniesz komunikować się z otoczeniem za pomocą komunikacji alternatywnej